Til FORSIDEN - HOME        Retur til Holstebro Filmklubs INFO side....

Holstebro Filmklub

Formandens beretning for forårs- og efterårssæson 2018 ved generalforsamlingen d. 13.3.2019

1)    Klubbens aktiviteter:

Vi har programsat 12 spillefilm af nyere dato (6 i foråret 2018 og 6 spillefilm i efteråret 2018). I efteråret havde vi forevisning i 2 sale samtidig, da alle medlemmer ikke kunne være i sal 1, hvis de kom alle sammen.

d.  7.4.2018 havde vi et lørdagsarrangement med forevisning af den russiske film Leviathan indledt af lektorerne Anne Lindegaard og Bent Bjergreen Nielsen.

Der serveredes bobler efter filmen.  Der var ca. 40 tilskuere.

Vi deltog i Klassiske Dage d. 4. oktober 2018 hvor vi viste filmen Crosswinds, der passede til temaet North Around the Baltic Sea. Der var 93, der så filmen, som var ganske fantastisk.

I efteråret 2018 havde vi ikke en ekstra lørdagsfilm, men vi programsatte 6 film. Men vi udskænkede et glas vin til medlemmerne ved årets sidste film, ligesom vi havde gjort det ved den første film.

Vi har vores egen hjemmeside: www.holstebro-filmklub.dk 

Claus Lyder Nielsen redigerer den, og den fungerer fint. Vi takker Claus for arbejdet. Claus har fået udstyr til at nyredigere hjemmesiden. Han arbejder løbende med den og vi må sørge for, at han får de relevante oplysninger.

Vi samarbejder med Foreningen Norden, som kommer til forevisning af Nordiske film. Vi har også et samarbejde med Alliance Francaise hvis vi viser franske film.

2)    Medlemmer:

Vi har haft 196 ordinære medlemmer forår 2018 og 204 i efteråret samt 4 såkaldte firmamedlemskaber, som hver beløb sig til 2-3 medlemmer. Det er jo en pæn stigning i forhold til forrige sæsoner, så alt tegner godt. Der bliver ved med at dukke nye ansigter op, og de ”gamle” er vedholdende, og siger, at de er glade for vores filmvalg.

Ved efterårssæsonstart havde vi booked to sale for at være på den sikre side, hvis der skulle komme flere, end der kan være i sal 1.

Vi sender stadig brev til medlemmer fra de sidste to sæsoner, og de er glade for det. De kommer meget tidligt til forestillingerne, og der udspiller sig faktisk et slags klubliv.

       3) Forevisningssted og tidspunkt:

Vi har vist film i Scala mandage kl. 17.00 og er nu så mange, at vi altid er i sal 1. Vi har haft 2 sale.

Vi har haft de ”særlige” filmarrangementer gerne om lørdagen.

Sallejen i Scala er steget til 2500 og 4000 for lørdage.

Vi har et meget fint samarbejde med Scalas daglige leder Sebastian Mølgaard.

4)    Holstebro Kommune:

 Vi har søgt en underskudsdækning og fået bevilget 2.000 kr, som vi ikke har brugt, men    det er lykkedes formanden at få dem overført til Nordvestjysk Musikkreds.

5)    Reklamer og sponsorer:

       Vi har annoncer i vort program. Fra Photo Care, Brostræde, fra Vestjysk Bank og

       Rådhuskælderen. Holstebro Rejsecenter er sponsor på medlemskortene.

       Programmet redigeres og trykkes nu hos Johansens Grafiske Hus.

       Vi får trykt medlemskort hos Photo Care.

      . Vi kalder nu sponsoraterne for firmamedlemskaber, da der faktisk kommer

       personer fra firmaerne for at se vore film.

       Vi har fået fine kuverter med logo på, ligesom vi har fået ”professionelle” kartotekskort –  

       også med logo.

       Vi annoncerer i Holstebro Onsdag med en oversigtsannonce for hver sæson. Der kommer

       også en fin omtale i både Dagbladet og Holstebro Onsdag om vores program.

        

6)    Sammenslutningen af Danske Filmklubber:

Vi er stadig medlem, og formanden samt Frans Pærregaard sidder i bestyrelsen. LG er sammen med Annette Hørdahl Jensen og Frans Pærregaard skribenter på kataloget.

LG er formand for Sammenslutningen, som nu tæller 14 klubber. Der var Landsmøde 2018, lørdag d. 21. april i Gørlev Filmklub. I 2019 er der igen Landsmøde i Gørlev d. 27.4.2018.

Kataloget fremstilles nu af Johansen Grafisk, og Lonni samler katalogudvalgets arbejde.

Frans har overtaget kassererposten i SDF. Lonni og Frans har deltaget i flere filmtræf for at kunne varetage skrivning af omtaler til SDF kataloget.

7)    Klubliv:

Vi har afholdt en del bestyrelsesmøder i alt 7 (21.2.2018, 12.3.2018, 14.5.2018, 25.7.2018, 23.10.2018, 14.11.2018 og 13.12.2018) hvor vi dels finder film til næste sæson, men også sørger for, at der bliver sendt besked ud til tidligere medlemmer pr. brev om den nye sæson.

Vit har sørget for, at medlemslisten kunne omsættes til adresser på vore kuverter, Peter, Elisabet, Ane Mette og Per sørger for selve den fysiske udsendelse. Vi evaluerer vores sæsoner og udveksler idéer til film og arrangementer.

Vi tror, det har været med til at få klubben i god gænge igen og vil fortsætte med at sende brev ud til medlemmer, som har været med de 2 seneste sæsoner. Vi tror på denne personlige kontakt.

Vi har desuden et godt samarbejde med Dagbladet, hvor journalist Mette Grith Sørensen skriver gode foromtaler af vores sæsoner samt sørger for foromtale også i Holstebro Onsdag.

De 6 ”små” udlejningsselskaber (Angel Film, Another World Entertainment, 41 Shadows, Miracle Film, Reel Pictures og Øst for Paradis)  indbyder stadig alle filmklubber til såkaldte filmdage, hvor de præsenterer deres nye titler. Vi har været i Århus nogle gange og Ane Mette har været med. Vi håber, at flere af bestyrelsesmedlemmerne kan få tid til at deltage i de kommende filmdage.  

Lonni Gelsdorf

d. 12.3.2019