Til FORSIDEN - HOME        Retur til Holstebro Filmklubs INFO side....

Holstebro Filmklub har holdt generalforsamling d. 13. marts 2019

En levende klub med mange medlemmer.

Den gamle kulturinstitution Holstebro Filmklub fra 1967, som sidste år fejrede sit 50-års- jubilæum, er særdeles levende og meget aktiv. Vi kan glæde os over, at over 200 medlemmer møder op de 12 mandage og en enkelt lørdag, hvor filmklubben har sine forestillinger i Scala. Vi havde i 2018 ca. 400 medlemmer over de to sæsoner – alt i alt en meget betydelig stigning.

I efteråret 2018 havde vi så mange medlemmer, at de ikke kunne være til samme forestilling, hvis de alle mødte op. Derfor viste vi i efteråret 2018 filmen samtidig i 2 sale.

Forårssæson 2019 nu med to forestillinger.

Stigningen i medlemmer i efteråret 2018 fik os til at prøve et nyt koncept i 2019: vi viser filmen ved to forestillinger i samme sal: en kl. 15.00 og en kl. 17.00. Det lader til at falde i medlemmernes smag, da der komme lige mange medlemmer til de to forestillinger.

Et alsidigt program med nyere spillefilm.

Vi viser spillefilm af nyere dato, som ellers ikke ville komme til Holstebro. Klubben er således et supplement til almindelig biografdrift, og vi har da også et glimrende og meget velfungerende samarbejde med Scala biografen i Holstebro, hvor forestillingerne finder sted.

Et fyraftenstidspunkt og halvårssæsoner.

For nogle sæsoner siden besluttede vi at vise film mandage kl. 17.00 – vi kaldte det et fyraftenstidspunkt. Det er virkelig faldet i publikums smag, og der dukker stadig nye ansigter op og gamle holder ved. Vi kører 2 halvårssæsoner – en forår-og en efterårssæson af 6 film, man samlet tegner sig for, og det er et koncept, folk kan lide. Det er overskueligt og ikke alt for forpligtende. Vi slutter også forårssæsonen, inden folk for alvor vil i haven og nyde de gode aftener.

 

Kultursamarbejde på tværs.

Vi samarbejder med Foreningen Norden, når vi viser nordiske film. I forbindelse med Klassiske Dage hvor temaet i 2018 var North Around the Baltic Sea viste vi den stærke og betagende lettiske film Crosswinds, som rigtigt mange så. Vi har haft samarbejde med Kulturdivisionen på Slagteriet, Allliance Francaise, Holstebro Kunstmuseum og Nordvestjysk Musikkreds. Og selvfølgelig også med Odinteatet.

 

Sammenslutningen af Danske Filmklubber.

Formanden er også formand for Sammenslutningen af Danske Filmklubber, som er den paraplyorganisation, der sikrer, at alle landets filmklubber kan vise de lidt smallere spillefilm, som biograferne ikke viser.

En solid økonomi - så ekstra film!

Økonomien har det godt, således at vi kan klare os uden offentlig støtte – bl. a fra Holstebro Kommune, som ellers gennem de mange år har været en nødvendig sparringspartner. Vi har også nogle lokale sponsorer, der både støtter os økonomisk, og hvis medarbejdere kommer til filmklubbens forestillinger. Vi har i 2018 brugt af nogle af vore midler til at vise en ekstra film for vore medlemmer. Det var i 2018 den spændende russiske film Leviathan, der blev indledt af to russiskkyndige eksperter.

Valg til bestyrelsen.

Der var genvalg for de næste 2 år til Lonni Gelsdorf (formand) og Frans Pærregaard (kasserer). De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Elisabet Christensen, Ane Mette Nielsen og Vit MIksovsky. Som suppleanter genvalgtes Per Andersen, og også  Steen Grønlund. Som intern revisor valgtes Vit MIksovsky.

Lonni Gelsdorf

d.15.3.2019